Nota películas
Mi SensaCine
  Corrupción en Miami

  Actores y actrices

  Don Johnson
  Personaje : Détective James "Sonny" Crockett
  Edward James Olmos
  Personaje : Lieutenant Martin Castillo
  John Diehl
  Personaje : Détective Larry Zito
  Olivia Brown
  Personaje : Détective Trudy Joplin
  Michael Talbott
  Personaje : Détective Stan Switek
  Phil Mayhew Phil Collins
  Episodio : 12
  Tony Rivers Michael Margotta
  Episodio : 12
  Joe Pert Emo Philips
  Episodio : 12
  Tyrell Brigid Cleary
  Episodio : 12
  Callie Basset Arielle Dombasle
  Episodio : 13
  Joe Dalva Albert Hall
  Episodio : 13
  Charlie Basset Ted Nugent
  Episodio : 13
  Gravas Enrique Sandino
  Episodio : 13
  Sergio Clemente Roger Pretto
  Episodio : 13
  Ben Bruford Gary Kiefer
  Episodio : 12
  Ver la lista completa
  J. J. Johnston Julian Beck
  Episodios : 1 - 2
  Gabriel Paul Calderon
  Episodios : 1 - 2
  Lieutenant de police Charles S. Dutton
  Episodios : 1 - 2
  Bustos Ramon Franco
  Episodios : 1 - 2
  Henry Drummond Jorge Gil
  Episodios : 1 - 2
  Valerie Gordon Pam Grier
  Episodios : 1 - 2
  Commandant René Anthony Heald
  Episodios : 1 - 2
  Jimmy Borges Penn Jillette
  Episodios : 1 - 2
  Levine Michael Kell
  Episodios : 1 - 2
  Frank Sacco James Russo
  Episodios : 1 - 2
  Solen Antoni Corone
  Episodio : 3
  Davilla Hector Jaime Mercado
  Episodio : 3
  Morandez José Angel Santana
  Episodio : 3
  Dierks Robert Trebor
  Episodio : 3
  Marvelle Quinn Little Richard
  Episodio : 4
  Hank Weldon Bruce McGill
  Episodio : 4
  Marty Lang David Strathairn
  Episodio : 4
  George Anthony Correa
  Episodio : 5
  Adonis Jackson Giancarlo Esposito
  Episodio : 5
  Louie Gallo David Proval
  Episodio : 5
  Dorothy Bain Eszter Balint
  Episodio : 6
  Monty Price Nathan Lane
  Episodio : 6
  Robbie Cann James Remar
  Episodio : 6
  Johnny Cannata Tom Signorelli
  Episodio : 6
  Ample Annie Karla Tamburrelli
  Episodio : 6
  Frank Doss Frankie Valli
  Episodio : 6
  Roberto Penaro Manuel Cimadevilla
  Episodio : 7
  Ivory Jones Miles Davis
  Episodio : 7
  Rosella Ely Pouget
  Episodio : 7
  Bobby Profile Ray Sharkey
  Episodio : 8
  Legba Clarence Williams III
  Episodio : 8
  Sylvio Romulus Mykelti Williamson
  Episodio : 8
  Andrei Jay Amor
  Episodio : 9
  Agent Carter Tom Bower
  Episodio : 9
  Erendira Rosanna DeSoto
  Episodio : 9
  Hardin Jerry Hardin
  Episodio : 9
  Cuzko Marc Macaulay
  Episodio : 9
  Jack Gretsky Dean Stockwell
  Episodio : 9
  Sergent Eddie John Fletcher
  Episodio : 10
  Octavio Arroyo Tomás Milián
  Episodio : 10
  Odette Ribaud Lynn Whitfield
  Episodio : 10
  Roberto "Nico" Arroyo Joaquim de Almeida
  Episodio : 10
  Ira Stone Bob Balaban
  Episodio : 11
  Mme Stone Patti D'Arbanville
  Episodio : 11
  Dakotah Iman
  Episodio : 11
  Charlie Glide Ned Eisenberg
  Episodio : 14
  Max Rogo Austin Pendleton
  Episodio : 14
  Lydia Sugarman Anne Carlisle
  Episodio : 14
  Timmy Davis Clayton Rohner
  Episodio : 14
  Sarah Davis Audrey Matson
  Episodio : 14
  Zabado Pepe Serna
  Episodio : 14
  Laurence Thurmond John Heard
  Episodio : 15
  Actor Jan Hammer
  Episodio : 15
  Philippe Sagot Lothaire Bluteau
  Episodio : 15
  Jean Faber Jean-Pierre Matte
  Episodio : 15
  Robert Langley Jon DeVries
  Episodio : 15
  Cat Larry Joshua
  Episodio : 16
  Bag Lady Julie Bovasso
  Episodio : 16
  Beatrice Alix Elias
  Episodio : 17
  Tommy Annie Golden
  Episodio : 17
  Frank Tepper Stephen Joyce
  Episodio : 17
  Marty Worthington Charles Rocket
  Episodio : 17
  Francois Zolan Leonard Cohen
  Episodio : 18
  Danielle Lisa Eichhorn
  Episodio : 18
  Cindy Shari Headley
  Episodio : 18
  Pagone Michael Richards
  Episodio : 19
  Benedict Harvey Fierstein
  Episodio : 19
  Reuben Reydolfo Dan Hedaya
  Episodio : 20
  Kevin Cates Graham Beckel
  Episodio : 20
  Mario Fuente Frank Zappa
  Episodio : 20
  Earle Hodges Frederick Herrick
  Episodio : 20
  Gomez Jaime Tirelli
  Episodio : 21
  Actor Luis Guzman
  Episodio : 21
  Actor Michael Bay
  Episodio : 21
  Hector Sandoval Byrne Piven
  Episodio : 21
  Carmen Bianca Jagger
  Episodio : 21
  Jackson Crane Gary Cole
  Episodio : 22
  Skip Mueller Perry Lang
  Episodio : 22
  Capitaine Hook Richard Belzer
  Episodio : 22
  Fluffy Collins Denny Dillon
  Episodio : 22
  T.R. "Jumbo" Collins Tommy Chong
  Episodio : 22
  Neville "Noogie" Lamont Charlie Barnett
  Episodio : 22
  Stotto Tom Kouchalakos
  Episodio : 22
  Ivan Calderone John Leguizamo
  Episodio : 23
  Angelina Calderon Phanie Napoli
  Episodio : 23
  Jerome James Lally
  Episodio : 23
  Harrison J.C. Quinn
  Episodio : 23
  Izzy Moreno Martin Ferrero
  Episodios : 3 - 10 - 12
  Sullivan Elliot Easton
  Episodio : 18
  Harry Manuel Espinosa
  Episodio : 18
  Sirat Bandi Xavier Coronel
  Episodio : 18
  Carol Gina Shuman
  Episodio : 18
  Chuck Joe Morgan
  Episodio : 18

  Autores

  Directores

  Director Leon Ichaso
  Director John Nicolella
  Director Rob Cohen
  Director Abel Ferrara
  Director Edward James Olmos
  Director Don Johnson
  Director Aaron Lipstadt
  Director Craig Bolotin
  Director Dick Miller
  Director Jim Johnston
  Director David Jackson
  Back to Top