Mi cuenta
  Doctor Akagi

  Directores

  Guionistas

  Guionista Shôhei Imamura
  Guionista Daisuke Tengan
  Guionista Ango Sakaguchi

  Actores y actrices

  Kumiko Aso
  Kumiko Aso
  Juro Kara
  Juro Kara
  Masanori Sera
  Masanori Sera

  Banda Sonora

  Compositor Yosuke Yamashita

  Productores

  Productor Hiso Ino

  Empresas que han participado

  Production Kino International
  Production Atlanta Filmes
  Back to Top