Mi cuenta
  Ganbare Doukichan

  Actores y actrices

  Hieda Nene
  Hieda Nene
  Personaje : Dōki-chan
  Sumire Uesaka
  Sumire Uesaka
  Personaje : Kōhai-chan
  Asami Seto
  Asami Seto
  Personaje : Senpai-san
  Junya Enoki
  Junya Enoki
  Personaje : Dōki-kun

  Guionista

  Guionista Yoshiko Nakamura
  Back to Top