Mi cuenta
  Cells at Work!
  Temporada 1
  Mi nota :
  Cells at Work!

  Info de la temporada

  13 episodios
  Emitida desde: 7 de julio de 2018
  Kana Hanazawa
  Kana Hanazawa
  Tomoaki Maeno
  Tomoaki Maeno
  Kikuko Inoue
  Kikuko Inoue
  Daisuke Ono
  Daisuke Ono
  Ver reparto completo de la temporada 1
  Los episodios de la temporada 1
  Haienkyūkin
  S01E01 - Haienkyūkin
  Surikizu
  S01E02 - Surikizu
  Infuruenza
  S01E03 - Infuruenza
  Shokuchūdoku
  S01E04 - Shokuchūdoku
  Sugikafun arerugī
  S01E05 - Sugikafun arerugī
  Sekiga-kyū to Kotsuzui-kyū
  S01E06 - Sekiga-kyū to Kotsuzui-kyū
  Gan saibō
  S01E07 - Gan saibō
  Ketsueki junkan
  S01E08 - Ketsueki junkan
  Kyōsen saibō
  S01E09 - Kyōsen saibō
  Ōshokubudōkyūkin
  S01E10 - Ōshokubudōkyūkin
  Netsuchūshō
  S01E11 - Netsuchūshō
  Shukketsuseishokku (Zenpen)
  S01E12 - Shukketsuseishokku (Zenpen)
  Shukketsuseishokku (Kōhen)
  S01E13 - Shukketsuseishokku (Kōhen)

  Comentarios

  Mostrar comentarios
  Back to Top