Mi cuenta
  Cells at Work!
  Temporada 2
  Mi nota :
  Cells at Work!

  Info de la temporada

  8 episodios
  Emitida desde: 7 de enero de 2021
  1 foto
  Kana Hanazawa
  Kana Hanazawa
  Tomoaki Maeno
  Tomoaki Maeno
  Kikuko Inoue
  Kikuko Inoue
  Daisuke Ono
  Daisuke Ono
  Ver reparto completo de la temporada 2
  Foto
  Los episodios de la temporada 2
  Tankobu
  S02E01 - Tankobu
  Kakutoku Men'eki Paieru-ban
  S02E02 - Kakutoku Men'eki Paieru-ban
  Dengu netsu/Nikibi
  S02E03 - Dengu netsu/Nikibi
  Pirorikin/Kōgenhen'i
  S02E04 - Pirorikin/Kōgenhen'i
  Saitokain
  S02E05 - Saitokain
  Akudamakin
  S02E06 - Akudamakin
  Gan saibō Tsū (Zenpen)
  S02E07 - Gan saibō Tsū (Zenpen)
  Gan saibō Tsū (Kōhen)
  S02E08 - Gan saibō Tsū (Kōhen)

  Comentarios

  Mostrar comentarios
  Back to Top